Moyozi-kullen, 2000-04-28

 
e. Roodedraai Zingela
u. Saragwe Nozipo Mwingereza (Moppan)


Hayawani Zagaga Moyozi (GIZMO)

Hayawani Zwelabo Moyozi
(LEWIS)

Hayawani Zawadi Moyozi (ZIGGE)


Hayawani Zubela Moyozi (BELLA)
Hayawani Zenzele Moyozi
(ZELA)