Moyo-kullen, 1999-06-02

e. Amukela Mambana Anzu
u. Saragwe Nozipo Mwingereza
(Moppan)
Moyo-kullens stamtavla
Valpdata


Hayawani Zazazela Moyo (OZZY)
Hayawani Zamburo Moyo (PENTI)
Hayawani Ztembizo Moyo (TIPPEN)
Hayawani Zalik Moyo (ZALIK)
Hayawani Zakaza Moyo (ZEKE)


Hayawani Zenani Moyo (MAJA)
Hayawani Zindzi Moyo
(NEFER)
Hayawani Zerafina Moyo (ROZA)
Hayawani Zaliya Moyo (TILDA)
Hayawani Zungusha Moyo (ZAZZA)
Hayawani Zindra Moyo
(ZINDRA)
Hayawani Ziyabonga Moyo (ZIYA)