Här är en översikt med information om våra kullar. Specifik info om defekter vi råkat ut för finns på vår Defekt-sida.

Vår första kull, 1993-12-03

Efter: Kintu (NORDUCH Mwenga Kintu Mwingereza) - friröntgad HD, MH-beskriven, fulltandad.
Undan: Nambi (SUCH NUCH Celestial Lady of Janak) - friröntgad HD, fulltandad.

- 6 valpar (5 hanvalpar, 1 tik).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 1 litet navelbråck.
- Ridgefel: 1 (en extra virvel på sidan av ridgen)
- Ridgelös: 0

- Bettfel: 0
- Övrigt: 1 kryptorchid.
- Valparnas födselmedelvikt:
460 gram.

Fyra st är friröntgade fram och bak. Tre valpar MH-beskrivna och skottfasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyo-kullen, 1999-06-02

Efter: Zappa (Amukela Mambana Anzu) - friröntgad HD, fulltandad.
Undan: Moppan (Saragwe Nozipo Mwingereza) - friröntgad HD & AD, fulltandad.

- 12 valpar (5 hanvalpar, 7 tikar).
- Valpning: 6 normalt födda valpar, sedan kejsarsnitt pga felläge.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 2 (fyra virvlar resp. endast en virvel).
- Ridgelös: 1

- Bettfel: 0
- Övrigt: 1 kryptorchid.
- Valparnas födselmedelvikt: 590 gram.

Nio st är röntgade. Åtta är friröntgade med höftleder A, en har C på höftlederna. Samtliga nio med u.a. på armbågarna.
Samtliga valpar är MH-beskrivna eller mentaltestade och alla är skottfasta. Klicka här för spindeldiagram över mentalbeskrivningarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyozi-kullen, 2000-04-28

Efter: Ziggy (Roodedraai Zingela) - friröntgad HD, fulltandad.
Undan: Moppan (Saragwe Nozipo Mwingereza) - friröntgad HD & AD, fulltandad.

- 5 valpar (3 hanvalpar, 2 tikar).
- Kejsarsnitt pga felläge.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 2 (extra virvel högst upp i boxen resp. extra virvel långt ner på ridgen).
- Ridgelös: 0

- Bettfel: 0
- Övrigt: 1 valp med liten "svansknick" på yttersta kotan.
- Valparnas födselmedelvikt: 720 gram.

Två st är röntgade. Båda har friröntgade höftleder (en med A, en med B) och armbågsleder (båda med armbågar u.a.).
Samtliga valpar är MH-beskrivna eller mentaltestade och alla är skottfasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rayha-kullen, 2002-07-18

Efter: Noah (CH Mehannas Noah) - friröntgad HD/AD, mentaltestad (österrikisk motsvarighet), fulltandad.
Undan: Roza (SUCH NUCH Hayawani Zerafina Moyo) - friröntgad HD:A, AD:ua, mentaltestad och MH-beskriven, fulltandad.

- 10 valpar (3 hanvalpar, 7 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 1 (en extra virvel i boxen).
- Ridgelös: 0

- Bettfel: 0
- Övrigt: 0
- Valparnas födselmedelvikt: 615 gram.

Samtliga 10 är röntgade och har friröntgade höftleder (åtta med A, två med A/B). Nio har u.a. på armbågarna och en har lindriga pålagringar på vänster armbågsled.
Nio st är mentaltestade samt MH-beskrivna och skottfasta. Klicka här för spindeldiagram över mentalbeskrivningarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zulayhka-kullen, 2003-03-02

Efter: Caibo (Umbani Caibo) - friröntgad HD:A2, AD:frei, mentaltestad (tysk motsvarighet), fulltandad.
Undan: Zela (Hayawani Zenzele Moyozi) - friröntgad HD:B, AD:ua, mentaltestad, fulltandad.

- 11 valpar (5 hanvalpar, 6 tikar).
- Kejsarsnitt pga av många och stora valpar (Zela gick upp 15 kg under dräktigheten!)
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 1 (en extra virvel långt ner på ridgen).
- Ridgelös: 0

- Bettfel: 0
- Övrigt: Fem valpar föddes med baksporrar.
- Valparnas födselmedelvikt: 625 gram.

10 st är röntgade. Sju har friröntgade höftleder (tre med A, fyra med B), en har C, en har A/C och en har C/D. Samtliga har friröntgade armbågsleder (u.a.).
Samtliga elva är MH-beskrivna varav nio skottfasta, en avstod skott och en var skottberörd, möjligen pga öroninflammation som upptäcktes dagen efter. Klicka här för spindeldiagram över mentalbeskrivningarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangi-kullen, 2004-07-23

Efter: Chaqamba (Nambala Qam of Savannah) - friröntgad HD/AD, mentaltestad (holländsk motsvarighet), fulltandad.
Undan: Roza (SUCH NUCH Hayawani Zerafina Moyo) - friröntgad HD:A, AD:ua, mentaltestad och MH-beskriven, fulltandad.

- 8 valpar (3 hanvalpar, 5 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 2
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 1 (en extra virvel långt ner på ridgen).
- Ridgelös: 0

- Bettfel: 0
- Övrigt: 3 levernosar.
- Valparnas födselmedelvikt: 646 gram.

Hittills är sju st röntgade. Sex har friröntgade höftleder (A) och en har A/D. Samtliga har friröntgade armbågsleder (u.a.).
Sex st är mentaltestade och skottfasta. Av dessa har fem dessutom genomgått MH-beskrivning - klicka här för spindeldiagram.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sikelele-kullen, 2005-09-26

Efter: Dexter (Hayawani Cheko Zulayhka) - friröntgad HD:A, AD:ua, mentaltestad och MH-beskriven, fulltandad.
Undan: Stella (Hayawani Nyota Rayha) - röntgad HD:B, AD:ua/1, mentaltestad och MH-beskriven, fulltandad.

- 12 valpar (5 hanvalpar, 7 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 0
- Ridgelös: 0
- Bettfel: 0
- Övrigt: Två boxar med offset kronor. Två svanstippar med yttersta kotan lite sned. Tre valpar föddes med baksporrar.
- Valparnas födselmedelvikt: 591 gram.

11 st är röntgade. Åtta har friröntgade höftleder (sex med A, två med B), två har HD:B/C och en har HD:D. Samtliga har friröntgade armbågsleder (u.a.) förutom en med AD:1 och en med AD:2.
Samtliga är mentaltestade och sex st har genomgått MH-beskrivning - klicka här för spindeldiagram.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Roozani-kullen, 2006-11-16

Efter: Tarmo (INT CH Karoskloof Bravo to Harjaselän) - friröntgad HD/AD, mentaltestad, fulltandad.
Undan: Roza (SUCH NUCH Hayawani Zerafina Moyo) - friröntgad HD:A, AD:ua, mentaltestad och MH-beskriven, fulltandad.

- 7 valpar (2 hanvalpar, 5 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 0
- Ridgelös: 3
- Bettfel: 0
- Övrigt: 1 levernos.
- Valparnas födselmedelvikt: 634 gram.

Sex st är röntgade och har friröntgade höftleder (A). Fem har friröntgade armbågsleder (u.a.), en har AD:1.
Samtliga är mentaltestade och fem st har genomgått MH-beskrivning. Klicka här för spindeldiagram över mentalbeskrivningarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sijambo-kullen, 2007-07-12

Efter: Chaqamba (Nambala Qam of Savannah) - friröntgad HD/AD, mentaltestad (holländsk motsvarighet), fulltandad.
Undan: Stella (Hayawani Nyota Rayha) - röntgad HD:B, AD:ua/1, mentaltestad och MH-beskriven, fulltandad.

- 5 valpar (2 hanvalpar, 3 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 0
- Ridgelös: 0
- Bettfel: 0
- Övrigt: 1 levernos.
- Valparnas födselmedelvikt: 710 gram.

Hittills är tre st röntgade. Två har friröntgade höftleder (A) och en har HD:D. Samtliga har friröntgade armbågsleder (u.a.).
Samtliga är mentaltestade och två har genomgått MH-beskrivning.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Furufuru-kullen, 2009-06-11

Efter: Sekani (SA CH Nyaka Yesekani of Cartouche) - friröntgad HD/AD, fulltandad.
Undan: Freja (Hayawani Titilayo Roozani) - friröntgad HD:A, AD:ua, mentaltestad, fulltandad.

- 4 valpar (1 hanvalp, 3 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 0
- Ridgelös: 0
- Bettfel: 0
- Valparnas födselmedelvikt: 750 gram.

Hittills är 3 röntgade med A/A på höftlederna och armbågsleder u.a.
Samtliga är
mentaltestade, BPH-testade och har genomgått MH-beskrivning.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fukuzana-kullen, 2011-01-18

Efter: Samir (INT CH Tarujen Samir) - friröntgad HD/AD, mentaltestad, fulltandad.
Undan: Freja (Hayawani Titilayo Roozani) - friröntgad HD:A, AD:ua, mentaltestad, fulltandad.

- 5 valpar (3 hanvalpar, 2 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 1
- Ridgelös: 1
- Bettfel: 0
- Övrigt: 2 levernosar.
- Valparnas födselmedelvikt: 632 gram.

Samtliga 5 röntgade med A/A på höftlederna och armbågsleder u.a.
Samtliga är mentaltestade på korningsbana och skottfasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Finyana-kullen 2012-09-15

Efter: Abutambu (VDCH butambu Aziz de Kiungwana) friröntgad HD/AD, mentaltestad, tysk motsvarighet, fulltandad.
Undan: Freja (SEVCH Hayawani Titilayo Roozani) friröntgad HD: A, ED: ua, mentaltestad, fulltandad
.

- 10 valpar ( 6 hanvalpar, 4 tikar).
- Normal valpning.
- Sinus: 0
- Navelbråck: 0
- Ridgefel: 0
- Ridgelös: 2
- Bettfel: 0
- Valparnas födselmedelvikt: 633 gram.

------------------------------------------------------------------------------------------------