Fruset semin / Frozen semen

Vi har fruset semin efter dessa fina hanhundar från vår uppfödning. Kontakta oss för mer information: 0496-500 03 eller kennel@hayawani.nu
Vi have frozen semen from the following males from our breeding - contact us for more information.

Kito - Hayawani Kito Kungumanga (PDF med info och bilder - in Swedish only)

.

Ozzy - SECH, DKCH, NOCH, NORDCH, INTCH, SEVCH, SV-02 Hayawani Zazazela Moyo