Hugos valpförteckning

2008-05-12
e. Hayawani Kamanda Rangi
u. Steekbard Eei Kleintjie Konyn


Steekbard Vyfde Gebandeuil
Steekbard Vyfde Kaapseooruil
Steekbard Vyfde Renseooruil
Steekbard Vyfde Gevlekteooruil
Steekbard Vyfde Witkoluil

Steekbard Vyfde Rooinekswael
Steekbard Vyfde Witkeelswael
Steekbard Vyfde Rooiborsswael

Tillbaka till Hugos sida