Ambaas valpförteckning

2008-03-11
e. Nyassa Adam
u. GB Ch Hayawani Kamambaa Rangi to Faahac (exp. UK)


Faahac Faali
Faahac Fahuba
Faahac Fajago
Faahac Fakaari
Faahac Faxe
Faahac Fdiallo
Faahac Fmumbi


Faahac Faisha
Faahac Farenya
Faahac Farulaa
Faahac Fayola
Faahac Fnoni

Tillbaka till Ambaas sida