Vilddjursungar!

Första kullen, 1993
Moyo-kullen, 1999
Moyozi-kullen, 2000
Rayha-kullen, 2002
Zulayhka-kullen, 2003
Rangi-kullen, 2004