Catharina & Henrik Tandefelt
Sjövik
570 33 Mariannelund

Telefon: 0496 - 500 03
E-mail:
kennel@hayawani.nuHär bor vi!


Ni som här inträder - AVLÄGG LÖSEN!

Klicka här för att läsa historien om oss - Kennel Hayawani 1993-2012

-----------------------------------------------------------------------

Vårt mål är förstås att efter bästa förmåga förvalta rasen Rhodesian Ridgeback med avseende på fysisk och mental sundhet och rastypisk exteriör - hundar som passar för den som vill vara aktiv med sin hund. Allsidiga kvalitetsbedömningar skall ligga till grund för avelsarbetet: mentaltest, mentalbeskrivningar (MH), arbetsprov (t.ex. spårprov), exteriörbedömningar (utställningsresultat), och hälsokontroller (höft-och armbågsledsröntgen m.m.). Allt detta är lika viktigt.

Vi har bestämt att bara göra avelskombinationer med 0% inavelsgrad.

Vår ambition är att bevara och stärka det som är bra och utveckla det som kan bli bättre. Eftersom vi anser mentaliteten vara så viktig, så har vi beslutat att i största möjliga utsträckning använda mentaltestade / mentalbeskrivna hundar i vår avel. Av oss uppfödda hanhundar står företrädesvis till förfogande för mentaltestade / mentalbeskrivna tikar, samt uppfödare som har för avsikt att se till att valpkullen blir mentaltestad / mentalbeskriven. Detta är ett sätt för oss att utvärdera vår egen uppfödning.

Vi strävar inte efter att föda upp blivande utställningschampions, men vi lägger ribban högt när det gäller mentaliteten. Tack vare vår första tik Nambi (Celestial Lady of Janak), vet vi var den mentala ribban ska ligga! Lagom skärpa, självförtroende, pondus, egensinnighet, jaktlust, lojalitet, humor och värdighet ska utmärka ett vänligt vilddjur modell Hayawani. Valpar från oss kan säkert upplevas som jobbiga (men roliga!) de två första åren. Med rätt hantering blir valpen en klok och modig följeslagare, som är lojal i alla lägen. En bästa kompis som är livlig och arbetsvillig även i vuxen ålder!

Ansvaret mot rasen, valpen och valpköparen innebär också att se till att varje valp från vår uppfödning hamnar i rätta händer. Vi tillämpar därför inte kösystem när vi placerar valpar utan försöker hitta bästa möjliga kombination mellan valp och valpköpare. En ridgebackvalp kräver mycket av sin ägare, men vår önskan är att varje valpköpare ska känna sig glad och stolt över sin Hayawanivalp!

Våra avelstikar bor allihop hemma hos oss. Vi har inga fodertikar. Det begränsar antalet kullar, men fördelen är att tikarna får föda sina valpar där de känner sig hemmastadda och trygga. Vi avlivar inte valpar med kosmetiska fel (ridgefel, ridgelöshet, färgfel m.m). Valparna föds upp i hemmiljö med maximal satsning av tid och engagemang och med assistans av en sund hundflock.


Vi vill ha valpköpare som vill satsa tid och engagemang på att förvalta ridgebackens mångsidighet och styrka, som inte uppfattar ridgebackens vaktinstinkt och jaktlust som ett problem utan som en utvecklingsbar tillgång, och som vill ha mycket kontakt med oss. Vi vill gärna ge våra valpköpare allt det stöd som de önskar - så länge de vill. Utvärdering av valpkullarna är viktig för oss, inte bara i form av mentaltest, mentalbeskrivning, röntgen-och utställningsresultat utan också genom rapporter om hundarnas dagliga liv och leverne!

Välkommen som valpköpare om du vet med dig att du kan ge valpen trygghet och mycket gemenskap i en stabil, vänligt sinnad och varaktig flock med tydliga regler, fasta rutiner, lagom mängd vettiga aktiviteter och lugn och ro när så behövs.

-----------------------------------------------------------------------

Vi har adopterat barnbyn Bindura i norra Zimbabwe. Tyvärr finns det ingen möjlighet att på motsvarande sätt hjälpa de vilsedrivande hundarna på den söndertrasade zimbabwiska landsbygden. Men kanske kommer någon av dessa hundar till just vår barnby och får en matbit och en klapp.


www.sos-barnbyar.se

-----------------------------------------------------------------------

Vi är medlemmar i:


SOS Barnbyar


Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige


Svenska Brukshundklubben


Svenska Kennelklubben