Spindeldiagram över 7 Moyo-valpars MH-beskrivning


Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från
Rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i
diagrammet har således värdet - 2 och axlarnas yttre ändar har värdet +2 från Rasmedelvärdet.

Spindeldiagram över 9 Rayha-valpars MH-beskrivning


Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från
Rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i
diagrammet har således värdet - 2 och axlarnas yttre ändar har värdet +2 från Rasmedelvärdet.

Spindeldiagram över 10 Zulayhka-valpars MH-beskrivning


Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från
Rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i
diagrammet har således värdet - 2 och axlarnas yttre ändar har värdet +2 från Rasmedelvärdet.

Spindeldiagram över 4 Rangi-valpars MH-beskrivning


Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från
Rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i
diagrammet har således värdet - 2 och axlarnas yttre ändar har värdet +2 från Rasmedelvärdet.

Spindeldiagram över 6 Sikelele-valpars MH-beskrivning


Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från
Rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i
diagrammet har således värdet - 2 och axlarnas yttre ändar har värdet +2 från Rasmedelvärdet.

Spindeldiagram över 5 Roozani-valpars MH-beskrivning


Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från
Rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i
diagrammet har således värdet - 2 och axlarnas yttre ändar har värdet +2 från Rasmedelvärdet.

Tillbaka till mentalsidan
Tillbaka till Data om valpkullar